O nás

Sme investičná skupina, ktorá pôsobí v Českej a Slovenskej republike. Špecializujeme sa na investície a projekty najmä v oblasti starostlivosti o seniorov, v realitnom developmente a turizme. Pri realizácii investičných zámerov komplexne zastrešujeme všetky oblasti spojené s investíciou – development, realizácia, financovanie a manažment projektov. Naše projekty uskutočňujeme formou partnerstva s našimi klientami a partnermi, kde spoločne zhodnocujeme finančné prostriedky a prinášame im atraktívne investície.

Portfólio

Investičné produkty:

Sme silným a zodpovedným partnerom pre investorov s rôznym zameraním, potrebami, skúsenosťami a cieľmi. Vlastný kapitál aj finančné prostriedky klientov a partnerov zhodnocujeme v portfóliu svojich projektov. Prinášame tak možnosť investovať do našich investičných produktov, ktoré predstavuje atraktívnu formu investície a príležitosť pre diverzifikáciu investorských zdrojov.

Fond kvalifikovaných investorov

Prostredníctvom nášho fondu kvalifikovaných investorov (FKI) poskytujeme mimoriadne zaujímavú formu investície do rôznych skupín aktív a príležitosť pre doplnenie a diverzifikáciu portfólia. Najdôležitejšou výhodou fondu je vysoký ekonomický prínos a možnosť zhodnocovať prostriedky cez maximálne transparentný, regulovaný, bezpečný a likvidný inštrument. FKI je určený pre kvalifikovaných investorov.

Emisie dlhopisov

Prostredníctvom nášho fondu kvalifikovaných investorov (FKI) poskytujeme mimoriadne zaujímavú formu investície do rôznych skupín aktív a príležitosť pre doplnenie a diverzifikáciu portfólia. Najdôležitejšou výhodou fondu je vysoký ekonomický prínos a možnosť zhodnocovať prostriedky cez maximálne transparentný, regulovaný, bezpečný a likvidný inštrument. FKI je určený pre kvalifikovaných investorov.

Náš tím

Marek Frnda

SEO

Boris Krajčovič

project manager

Kontakt

Adresa

k1 Investments a.s.

Čajakova 13

811 05 Bratislava Slovenská Republika

mail

info@k1investments.sk