O nás

Sme investičná skupina, ktorá pôsobí v Českej a Slovenskej republike. Špecializujeme sa na investície a projekty najmä v oblasti starostlivosti o seniorov, v realitnom developmente a turizme. Pri realizácii investičných zámerov komplexne zastrešujeme všetky oblasti spojené s investíciou – development, realizácia, financovanie a manažment projektov. Naše projekty uskutočňujeme formou partnerstva s našimi klientami a partnermi, kde spoločne zhodnocujeme finančné prostriedky a prinášame im atraktívne investície.

PORTFÓLIO

Naše firmy a projekty riadime s víziou dlhodobého a udržateľného úspechu, nie s dôrazom na krátkodobý výsledok.

Real Estate

Luxusné Vily LIPTOVSKÁ MARA

Apartmánová Vila

KRVAVICA TRI PINIE

Obchod

INVESTIČNÉ PRODUKTY

Sme silným a zodpovedným partnerom pre investorov s rôznym zameraním, potrebami, skúsenosťami a cieľmi. Vlastný kapitál aj finančné prostriedky klientov a partnerov zhodnocujeme v portfóliu svojich projektov. Prinášame tak možnosť investovať do našich investičných produktov, ktoré predstavujú atraktívnu formu investície a príležitosť pre diverzifikáciu investorských zdrojov.

Portfólio produktov:

Fond kvalifikovaných investorov

Prostredníctvom nášho pripravovaného fondu kvalifikovaných investorov (FKI) budeme poskytovať mimoriadne zaujímavú formu investície do rôznych skupín aktív a príležitosť pre doplnenie a diverzifikáciu portfólia. Najdôležitejšou výhodou fondu je vysoký ekonomický prínos a možnosť zhodnocovať prostriedky cez maximálne transparentný, regulovaný, bezpečný a likvidný inštrument. FKI je určený pre kvalifikovaných investorov.

Emisie dlhopisov

Prinášame možnosť investovať do našich dlhopisov, čo predstavuje atraktívnu formu investície a príležitosť pre diverzifikáciu investovaných prostriedkov. Dlhopis je cenný papier, ktorý zaväzuje emitenta vyplatiť jeho majiteľovi peňažný obnos uvedený v doklade, vrátane príslušného úroku, a to vo vyznačenom termíne. Na rozdiel od iných investičných nástrojov zaisťuje tento druh cenného papiera vopred stanovený finančný výnos. Najväčšou výhodou našich dlhopisov je ich zabezpečenie majetkom. Toto zabezpečenie je vo forme záložného práva na presne určené nehnuteľnosti v prospech investorov čo nás odlišuje na trhu.

TÍM

Sme dynamický tým profesionálov s dlhoročnými skúsenosťami a spoločným cieľom vytvárať hodnotu a rozvíjať spoločnosť a projekty, ktoré spravujeme.

Boris Krajčovič

Boris Krajčovič

Predseda predstavenstva

Manažér s viac ako 14 ročnou skúsenosťou vo finančnom sektore – pôsobil vo finančno-poradenskom biznise; v manažmente medzinárodnej poisťovacej spoločnosti; riadil medzinárodný obchod vo viacerých krajinách. Venoval sa poradenskej a konzultačnej činnosti pre spoločnosti s rôznym zameraním.

Marek Frnda

Marek Frnda

Člen predstavenstva

Takmer 10 rokov podnikal vo viacerých finančno-poradenských spoločnostiach, kde zastával riadiace pozície s pôsobnosťou v SR, ČR, HR a UA.

Od roku 2011 sa venuje vzdelávacej činnosti, budovaniu medzinárodnej obchodnej siete, poradenstvu v realitnom biznise a realizácii vlastných developerských projektov.

Martin Danielič

Martin Danielič

Výkonný riaditeľ

Profesionál s 22 ročnou skúsenosťou v top manažmente. Riadil viacero spoločností vrátane nadnárodných od 500 do 1500 zamestnancov prevažne v FMCG sektore.

PARTNERI

KONTAKTk1 Investments a.s.

Čajakova 13

811 05 Bratislava

Slovenská Republika

info@k1investments.sk