O nás

Sme investičná skupina, ktorá pôsobí v Českej, Slovenskej a Chorvátskej republike. Špecializujeme sa na investície a projekty najmä v oblasti starostlivosti o seniorov, v realitnom developmente a turizme. Pri realizácii investičných zámerov komplexne zastrešujeme všetky oblasti spojené s investíciou – development, realizácia, financovanie a manažment projektov. Naše projekty uskutočňujeme formou partnerstva s našimi klientami a partnermi, kde spoločne zhodnocujeme finančné prostriedky a prinášame im atraktívne investície.

PORTFÓLIO

Naše firmy a projekty riadime s víziou dlhodobého a udržateľného úspechu, nie s dôrazom na krátkodobý výsledok.

Real Estate

Luxusné Vily LIPTOVSKÁ MARA

Apartmánová Vila

KRVAVICA TRI PINIE

INVESTIČNÉ PRODUKTY

Sme silným a zodpovedným partnerom pre investorov s rôznym zameraním, potrebami, skúsenosťami a cieľmi. Vlastný kapitál aj finančné prostriedky klientov a partnerov zhodnocujeme v portfóliu svojich projektov. Prinášame tak možnosť investovať do našich investičných produktov, ktoré predstavujú atraktívnu formu investície a príležitosť pre diverzifikáciu investorských zdrojov.

Portfólio produktov:

Fond kvalifikovaných investorov

Prostredníctvom nášho fondu kvalifikovaných investorov (FKI) poskytujeme mimoriadne zaujímavú formu investície do rôznych skupín aktív a príležitosť pre doplnenie a diverzifikáciu portfólia. Najdôležitejšou výhodou fondu je vysoký ekonomický prínos a možnosť zhodnocovať prostriedky cez maximálne transparentný, regulovaný, bezpečný a likvidný inštrument. FKI je určený pre kvalifikovaných investorov.

Viac informácií: www.k1seniorservicesfund.cz

Emisie dlhopisov

Prinášame možnosť investovať do našich dlhopisov, čo predstavuje atraktívnu formu investície a príležitosť pre diverzifikáciu investovaných prostriedkov. Dlhopis je cenný papier, ktorý zaväzuje emitenta vyplatiť jeho majiteľovi peňažný obnos uvedený v doklade, vrátane príslušného úroku, a to vo vyznačenom termíne. Na rozdiel od iných investičných nástrojov zaisťuje tento druh cenného papiera vopred stanovený finančný výnos. Najväčšou výhodou našich dlhopisov je ich zabezpečenie majetkom. Toto zabezpečenie je vo forme záložného práva na presne určené nehnuteľnosti v prospech investorov čo nás odlišuje na trhu.

TÍM

Sme dynamický tým profesionálov s dlhoročnými skúsenosťami a spoločným cieľom vytvárať hodnotu a rozvíjať spoločnosť a projekty, ktoré spravujeme.

Marek Frnda

Marek Frnda

Predseda predstavenstva

Takmer 10 rokov podnikal vo viacerých finančno-poradenských spoločnostiach, kde zastával riadiace pozície s pôsobnosťou v SR, ČR, HR a UA. Od roku 2011 sa venuje vzdelávacej činnosti, budovaniu medzinárodnej obchodnej siete, poradenstvu v realitnom biznise a realizácii vlastných developerských projektov.

PARTNERI

KONTAKT


  Fakturačná adresa:

  k1 Investments a.s.

  Štefánikova 2/B

  921 01 Piešťany

  Slovenská Republika

  info@k1investments.sk

  IČO: 36537578

  DIČ: 2021640896

  IČ DPH: SK2021640896

  Korešpondenčná adresa:

  k1 Investments a.s.

  Dolná 19

  974 01 Banská Bystrica